china

Çin

Tarixdə ilk Çin universiteti e.ə 124-cü ildə qoyulmuşdur. O vaxtdan günümüzədək uzun tarixi inkişaf yolu keçmiş Çin universitetləri bu gün müasir təhsil sisteminin standartlarına tam cavab verməkdədir. Statistik məlumatlara görə ölkədə 15 yaşdan yuxarı əhalinin 93.7 faizi savadlıdır. Çində ali təhsilin səviyyəsi çox yüksək və əhatə dairəsi olduqca genişdir. Son 10 ildə bakalavr dərəcəsində təhsil alanların və doktorluq dərəcəsinə yüksələnlərin sayı kifayət qədər artım müşahidə olunur.

Ölkədə 100-dən çox nüfuzlu ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bunlardan ən nüfuzlu olanı Pekin və Tsinghua universitetləridir. Çinin təhsil sistemi ABŞ və Böyük Britaniyanın təhsil sistemlərinin vəhdətindən ibarətdir.

Ali təhsil sistemində həm 3,həm də 4 illik tədris proqramları mövcuddur.Ölkədə ümumilikdə 1650 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

SIGN IN

Forgot Password