usa

Amerika

Yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olan, savadlılıq dərəcəsi 97% təşkil edən ABŞ gənclərin təhsil almaq üçün seçdikləri ölkələr arasında öz öncüllüyünü qoruyur. Burada 3000-dən çox ali təhsil müəssisəsi yerləşir. ABŞ təhsil müəssisələri dünyanın bir çox ölkələrindən tələbə və elmi işçiləri özünə cəlb edir.

SIGN IN

Forgot Password